Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Vestfold 20 mai

Landbruks-og matministeren måtte ut å grave i salatåkeren. (Foto: Amund Kind, Vestfold bondelag)
Landbruks-og matministeren måtte ut å grave i salatåkeren. (Foto: Amund Kind, Vestfold bondelag)

I etterkant av jordbruksoppgjøret besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad grøntfylket Vestfold.

Bollestad var innom Bjertnæs & Hoel på Nøtterøy, og fikk en god gjennomgang av virksomheten. De har en relativt fast arbeidsstokk av sesongarbeidere av flere nasjonaliteter. Tilgang på stabil arbeidskraft er avgjørende og de legger mye ressurser ned i å jobbe med det sosiale på flere måter. Bjertnæs & Hoel besøker familiene hjemme i sitt eget land vinterstid og har forskjellige arrangement på gården om sommeren. God agronomi er viktig og Åsmund Bjertnæs påpeker at vi ikke må glemme at den enkelte generasjon forvalter jorda kun kort tid, og det må vi ha respekt for og ta godt vare på jorda. Bjertnæs & Hoel understreket også hvor viktig det er med rekruttering inn i landbruket, og at vi sammen må jobbe for at landbruket blir mer kjent blant ungdommen.

Landbruks- og matministeren ble transportert fra Nøtterøy i en biogassbil fra GreVe biogass, og synligjorde hvor viktig landbruket har vært i forbindelse med produksjonen av biogass.

Gjennestad videregående skole var neste besøk med både omvisning i veksthuset og god informasjon om skolen. Gjennestad videregående skole var en av prøveskolene på skoleløpet 2+2, to år på skole og 2 år i lære, med avsluttende fagbrev. Det var en vellykket prøveordning og det ble ytret ønske om at ministeren kunne ta det med seg og støtte en permanent ordning med fagbrev for både gartner og agronom. Elevene var i sentrum av besøket og ministeren fikk en god dialog, med gode tilbakemeldinger på hvordan jobbe med rekruttering inn i landbruket. Elevene tipset om at en skulle begynne med mer landbruk- og gartnerrettede fag tidligere i småskolen. Det er ikke en selvfølge at unge i dag vet hva en pølse er laget av, mente elevene.

Bollestad fikk også en innføring i prosjektet «Digifood – Øke kompetansen i alle ledd av landbruket om marked og markedstrender» av Prof. Per Egil Pedersen, Universitetet i Sørøst Norge, prosjektet ønsker å se mer på forskjellige omsetningskanaler av landbruksvarer i tillegg til de tradisjonelle samvirkeorganisasjonene. Øystein Hjørnevik styreleder i prosjektet Skjærgårdmat og prosjekt Vestfold Sentralsykehus informerte om prosjektet som er delt i tre delprosjekter, «sunn mat til barn og unge», «matfestival» og «mat og overvekt i samarbeid med Vestfold sentralsykehus».