Fagdag beitebruk

Bilder: Ann Kristin Teksle & Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Bilder: Ann Kristin Teksle & Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

En av satsingsområdene i det nye regionale næringsprogrammet for landbruk i Vestfold og Telemark (RNP 2019 - 2022) er grovfôrbasert husdyrbruk.

Grovfôrbasert husdyrbruk er definert med følgende mål:

  • En framtidsretta produksjon basert på lokale ressurser, markedsbehov og med basis i god dyrevelferd.
  • Bedre utnyttelse av beiteressurser og grovfôrarealene.

I denne sammenheng organiser Telemark Bonde- og småbrukerlag, i samarbeid med Telemark Bondelag, og med støtte fra Telemark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark en fagdag om beitebruk.

Fagdagen arrangeres 11. juni i Hjartdal. Programmet og informasjon om påmelding finnes til høyre.

Kontaktpersonar