Boligsosial konferanse 2020

Dato:
21. april 2020 12:30 - 22. april 2020 13:00
Stad:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Ansvarleg:
Husbanken og Fylkesmannen i Agder, Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten , flyktningetjenesten , frivillige og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
20.03.2020 00:00:00

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Agder og Husbanken sør inviterer til konferanse om helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller kan miste sin bolig.

Formål med konferansen
Gi ny kunnskap og kompetanseheving på fagområdet og være en arena for erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

På konferansen vil vi få høre innlegg fra flere kommuner som har gjort seg ulike erfaringer i arbeidet innenfor temaet. Vi vil også få høre hvordan Husbankens virkemidler kan brukes fleksibelt og løsningsorientert, sammen med gode oppfølgingstjenester, slik at målsettingen om å få bosatt vanskeligstilte i en god og egnet bolig over tid kan oppfylles. 

Ved avmelding etter 6. april 2020 belastes deltaker for prisen på konferansepakken i sin helhet.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere dersom det blir for mange påmeldte.

Det er viktig at du fyller ut riktig e-postadresse i påmeldingsskjemaet. Da skal du få en bekreftelse til e-postadressen din. Får du ikke det, er det viktig at du melder deg på en gang til. 

Påmelding til boligsosial konferanse 2020

Overnatting
Velg din deltakelse
Legg til i eigen kalender
Dato:
21. april 2020 12:30 - 22. april 2020 13:00
Stad:
Quality Hotel Skjærgården, Langesund
Ansvarleg:
Husbanken og Fylkesmannen i Agder, Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, kommunalt planarbeid, sosialt arbeid, barneverntjenesten , flyktningetjenesten , frivillige og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist:
20.03.2020 00:00:00