GSI samling for nye brukere

Dato:
19. september 2019 11:30 - 15:00
Stad:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens hus, Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Nye brukere på GSI fra grunnskoler og kommuner
Påmeldingsfrist:
13.09.2019 00:00:00

I virksomhets- og økonomiinstruks fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fylkesmannen fått i oppgave å følge opp at alle skoler og skoleeiere rapporterer data i grunnskoleskjemaet, voksenopplæringsskjemaet og kulturskoleskjemaet i GSI innen fristen. Instruksen sier videre at Fylkesmannen skal kvalitetssikre innrapporterte data og veilede skoleeierne under innsamlingen av data i GSI.

 

For helt nye brukere på GSI vil vi tilby en samling torsdag 19. september.

Sted: Statens hus, Gjerpensgt. 14, Skien. Møterom: Lekestua (2. etg)

Program for dagen:

11:30 Oppmøte med enkel lunsj og kaffe/te

12:00 Innføring i hva GSI er og innlogging

12:30-14.00 Gjennomgang skjema grunnskole, kulturskole og voksenopplæring

14:00-14:15 Pause

14:15-15.00 Fortsettelse av gjennomgang skjemaer

Ta med din jobb PC!

Kostnader

Samlingen er gratis. Deltakerne dekker selv utgifter til reise og ev. vikarutgifter.

Påmelding til digital GSI samling

Dato:
19. september 2019 11:30 - 15:00
Stad:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Statens hus, Skien
Arrangør:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
Nye brukere på GSI fra grunnskoler og kommuner
Påmeldingsfrist:
13.09.2019 00:00:00