Kommuneøvelse, Kragerø

Dato:
4. juni 2019 09:00 - 15:00
Stad:
Rådhuset i Kragerø
Ansvarleg:
Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal kriseledelse og krisestab
Dato:
4. juni 2019 09:00 - 15:00
Stad:
Rådhuset i Kragerø
Ansvarleg:
Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunal kriseledelse og krisestab

Kontaktpersonar