BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201029T173000 DTSTAMP:20200918T231024Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201028T095500 LOCATION:Bø hotell SEQUENCE:0 SUMMARY:Pakkeforløp og samhandling UID:f537c414-490c-43d0-9070-bca91edb35b5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemar k i samarbeid med Fylkesmannen i Agder\, KoRus Sø\;r\, NAPHA og hel seforetakene i Agder\, Telemark og Vestfold arrangerer seminar om pakkefo rlø\;p og samhandling. Program og mulighet for på\;melding fin ner du på\; nettsiden til KoRus Sø\;r\, se under Lenke r.

Frist: 28.10.2020 09:55
< div>Lenke: https://www.fylkesmannen.no/nn/vestfold-og-telemark/kurs-og-konferansar/ 2020/10/pakkeforlop-og-samhandling2/
Arrangør: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark\, Helse- og omsorgsavdelingen
Målgruppe: Ansatte i kommunene (evnt. spesialist helsetjeneste) med arbeid innenfor rus- og psykisk helse\, samt fastleger .
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Pakkeforløp og samhandling TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR