Erstatning avlingssvikt

Dato:
20. oktober 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Inviterte til Teams-møtet er tilsette i kommunane, dei regionale aktørane i næringsorganisasjonane og landbruksrådgjevinga.

Invitasjon til Teamsmøte om avlingssvikt

Del 1, 12:00-12.40

 • Velkomen
 • Søknadsfrist & dispensasjon
 • Regelverket
 • Aktørane i sakshandsaminga, særleg rollefordelinga mellom kommunane og Fylkesmannen
 • Kommunens rolle der mangel på arbeidskraft har gjort at avlinga ikkje har vorte hausta
 • Kommunens rolle der skaden er årsaka av klimatilhøve
 • Dokumentasjon av avling
 • Kommunens plikt til å føre meldejournal
 • Dokumentasjon av potensielt skadelege klimatilhøve gjennom vinteren 2020-21
 • Bier - Teljing av produksjonskubar og bifolk – ulikhetar mellom erstatning og PT
 • Bier – Kva skal stå i søknadsskjema

Del 2, 12:45-13:30

 • Aktuelle problemstillingar knytt til avlingsskade i frukt og bær
Dato:
20. oktober 2020 12:00 - 13:30
Stad:
Teams
Arrangør:
Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Inviterte til Teams-møtet er tilsette i kommunane, dei regionale aktørane i næringsorganisasjonane og landbruksrådgjevinga.

Kontaktpersonar