Kurs i akuttmedisin for LIS1 i område Telemark, høsten 2020

Dato:
2. september 2020 09:30 - 3. september 2020 15:15
Stad:
Granvin kulturhus/Nutheim gjestgiveri
Arrangør:
Seljord kommune/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
LIS1 (leger i spesialisering del 1) i kommunene i område Telemark

Sammen med Seljord legevakt/Seljord kommune inviterer Fylkesmannen til kurs i akuttmedisin for leger i spesialisering del 1 (LIS1) i kommunene i område Telemark. Merk at påmeldingsfrist er 27. august 2020.

Kurset er obligatorisk for LIS1. Egen invitasjon blir sendt ut pr e-post. 

Bindende påmelding før 27. august 2020, se under. Kurset blir gjennomført etter oppsatte regler for smittevern med tanke på covid-19.

Fylkesmannen presiserer at for å delta på kurs må du være frisk og ikke ha noen symptomer fra luftveiene.

Med tanke på smittesituasjonen, vil høstens kurs kun tilbys LIS1 i kommunene.

For allmennleger med behov for resertifisering, anbefaler vi å ta kontakt med Sykehuset Telemark som arrangerer tilsvarende kurs. Akuttmedisinkurs arrangeres også ved Sjøredningsskolen i Horten, se lenke https://kurs.sjoredningsskolen.no/#/details/AKUTT?name=Akuttmedisin%20for%20legevaktpersonell%20og%20allmennleger 

Dato:
2. september 2020 09:30 - 3. september 2020 15:15
Stad:
Granvin kulturhus/Nutheim gjestgiveri
Arrangør:
Seljord kommune/Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
LIS1 (leger i spesialisering del 1) i kommunene i område Telemark