Fortsatt lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden  i helse- og omsorgsavdelingen er fortsatt lang. Særlig i tilsynssaker. 

Sammenslåing mellom embetene har vært en krevende prosess. Vi har per i dag lange restanser, og i tilsynssaker kan saksbehandlingstiden være opp mot ti måneder.