Tilskudd til rekruttering av fastleger og til stabilitet blant leger i kommuner med rekrutteringsvansker

Helsedirektoraet har utlyst midler som brukes til å øke antall fastleger, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabiliteten blant leger i kommuner som har utfordringer med å rekruttere leger. Søknaden skal sendes via ALTINN. Mere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettside.

Kontaktpersonar