Saksbehandlingstid og restansesituasjonen på helse- og omsorgsområdet

Flere tilsynssaker på helse- og omsorgsområdet er ikke er ferdigbehandlet innen 6 måneder.

Det har vært en krevende prosess å få oversikt over alle restansene på helse- og omsorgsområdet og vi har avdekket saker som har blitt liggende ubehandlet i mer enn 6 måneder. Vi har prioritert arbeidet med disse.