Medisiner mangler i multidoseposer

Det er oppdaget at medisiner mangler i multidosepakninger utlevert i en rekke kommuner. Opptil 7000 pasienter kan være rammet. 

Siden årsskiftet har det forekommet at medisiner mangler i mulitdoseposer som utleveres til pasienter. Problemene kan ha rammet opptil 700 pasienter i 72 kommuner. Sande kommune i Vestfold er en av kommunene som mottar multidosepakninger fra det aktuelle firmaet, men det er så langt ikke funnet feil i medisinutleveringen i denne kommunen. 

Ved årsskiftet overtok NMD ansvaret for multidoseleveransen til 72 kommuner. Mangel på noen legemidler og feil i overføring av informasjon har ført til at noen pasienter ikke har fått alle legemidlene som de skal ha. NMD-apoteket jobber nå med å kontakte legene som har berørte pasienter.

NMD Vitusapotek AB28 har ansvar for å informere berørte leger. Inntil videre må helsepersonell som mottar de multidosepakkede legemidlene være oppmerksom på at det kan være legemidler som mangler i posen, sjekk ordinasjonskortene. Kontakt legen dersom det mangler tabletter i posene.

Hva er mulitdose?

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser (dosetter) til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren. Multidose er spesielt nyttig for hjemmesykepleien og på sykehjem.

Les mer på nettsiden til Statens legemiddelverk