Larvik og Drangedal fikk store tilskudd til tur- og sykkelveg på nedlagte jernbaner

Den gamle Kragerøbanen blei nedlagt i 1989. Den første strekningen på 1,3 km på Neslandsvatn er gjenåpnet som populær gang- og sykkelveg. Her fra åpningen 09.11.17 med et gammelt skilt fra jernbanetida.
Den gamle Kragerøbanen blei nedlagt i 1989. Den første strekningen på 1,3 km på Neslandsvatn er gjenåpnet som populær gang- og sykkelveg. Her fra åpningen 09.11.17 med et gammelt skilt fra jernbanetida. (Foto: Roger Jensen, FMVT)

Miljødirektoratet har bevilget 5 millioner kroner til Larvik kommune og 3 millioner kroner til Drangedal kommune for at nedlagte jernbaner kan bli tur- og sykkelveger og arealer kan sikres til friluftsliv for allmennheten.

Vestfold og Telemark er i en unik situasjon med etterbruk av jernbaner. Telemark har for tiden 4 strekninger der toget har sluttet å gå, mens Vestfold har vært og er i prosess med mange omlegginger av Vestfoldbanen. Det betyr at samfunnet må ta stilling til hvordan vi skal bruke togets tidligere veier i landskapet.

Der toget engang har gått, er det lagt ned betydelige investeringer i solide fundament. Gamle togtraseer egner seg svært godt til sykling og turgåing. Fordi banen er bred og flat, vil de fleste personer kunne bruke tidligere togspor til friluftsliv, fremkommelighet og fysisk aktivitet, uansett funksjonsevne.  

Og dette blir stadig mer populært både internasjonalt og i Norge. Vestfold har allerede gode eksempler som «kyststien» nordover fra Holmestrand, to kilometer med idyllisk turveg i Sandes beitelandskap og sykkelveg mellom Skoppum og Horten. I Telemark venter deler av Kragerøbanen, Treungenbanen, Breviksbanen og Vestfoldbanen på sin avklaring om etterbruk.

Miljødirektoratet ønsker ved de nevnte tilskuddene å inngå i et spleiselag for å sikre jernbanearealene og gjøre de historiske traseene til arena for friluftsliv. Se tilsagnsbrevet til høyre i artikkelen. 

Arbeidsgruppa for turveger med universell utforming i Telemark arrangerer for øvrig studietur til nedlagte jernbaner 26. -27. august 2019. Se invitasjon til høyre i artikkelen.

Kontaktpersoner:
Arne Ettestad, Drangedal kommune
e-post: arne.ettestad@drangedal.kommune.no

Chanette Hoffmann Fyhn, Larvik kommune
e-post:  chanette.hoffmann.fyhn@larvik.kommune.no

Roger Jensen, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
e-post: fmterje@fylkesmannen.no