Invitasjon til dialogmøter - Leve hele livet

Vi inviterer til dialogmøter med alle kommunene, der formålet er dialog om kvalitetsreformen Leve hele livet, og at kommunene kommer videre med å identifisere sine satsningsområder og vurdere aktuelle tiltak.

Åpningskonferansen på Ælvespeilet i Porsgrunn ga mange gode og nyttige innspill om hva som er viktig for kommunene i det videre arbeidet, og vi inviterer nå til dialogmøter der reformens innsatsområder vil gjennomgås. De fem innsatsområdene er:

  • Et aldersvennlig samfunn
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng og overganger i tjenesten

Vi inviterer til dialogmøter med alle kommunene, der formålet er dialog om kvalitetsreformen, og at kommunene kommer videre med å identifisere sine satsningsområder og vurdere aktuelle tiltak.

Dato

Sted

Tidspunkt

15. oktober

Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien

Kl. 0900-1500

25. oktober

Statens park, rom Baglerstua i bygg A, Tønsberg

Kl. 0900-1500

29. oktober

Bø hotell, Bø i Telemark

Kl. 0900-1500

8. november

Statens park, rom Laurvig i bygg I, Tønsberg

Kl. 0900-1500

19. november

Quality Hotel Skjærgården, Langesund

Kl. 0900-1500

26. november

Straand hotell, Vrådal

Kl. 0900-1500

27. november

Straand hotell, Vrådal

Kl. 0900-1500

4. desember

Storaas gjestegård, Kongsberg

Kl. 0900-1500

Kommunene melder seg på det møtet som passer best, etter først til mølla-prinsippet. 3 kommuner vil kunne delta på hvert møte, med inntil 10 personer per kommune.

Det er ønskelig at representanter fra kommunens politiske og administrativ ledelse deltar, samt ledere og ansatte i helse- og omsorgssektoren, gjerne også andre sektorer som for eksempel planleggere, eldrerådet og bruker- og pårørende- og frivillige organisasjoner i kommunene.

Det er samme program på alle møtene, se under Dokument til høyre i artikkelen.

Fra det regionale støtteapparatet deltar Merethe Taang KS, Cathrine Hefte/Randi Askjer Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Ellinor Bakke Aasen/Marit Skraastad Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold/Telemark.

Påmeldingsfrist for alle dialogmøtene er 27. september 2019

Påmelding sendes samlet fra kommunen, ved kontaktperson eller kommunalsjef, til Utviklings-senter for sykehjem og hjemmetjeneste i Telemark ved marit.skraastad@porsgrunn.kommune.no