Fornyelse av førerkort - aldersgrensen hevet til 80 år

 De som vil fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlege eller annen lege. Er helsekravene til førerkort godkjent, kan fastlegen gi en helseattest som er gyldig inntil tre år.