Alle kommunene deltok på åpningskonferansen for Leve hele livet

Ordsky laget under gruppearbeidet
Ordsky laget under gruppearbeidet

20. august møttes 150 representanter fra alle kommunene i Vestfold og Telemark på Ælvespeilet i Porsgrunn til åpningskonferanse for Leve hele livet. 

Åpningskonferansen markerte starten på den 5-årige satsningen for sammen å skape aldersvennlige lokalsamfunn og gode helse- og omsorgstjenester for alle over 65 år uavhengig av bosted.

Fokusområdene er et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Sammen med kommunene møtte også representanter fra sykehus, hjelpemiddelsentraler, pasient- og brukerombud, eldreråd og frivillige organisasjoner og lag i Vestfold og Telemark.

I programmet sto tre områder sentralt; Reformens innhold, 'Samskaping» som metode ved Lars Kobro, Universitetet i Sør Øst Norge og ledelse av kvalitetsarbeid ved Kathrine Cappelen, Senter for omsorgsforskning, i tillegg til at kommunene svarte på spørsmålet «Hva er viktig?» i arbeidet videre med Leve hele livet- reformen.

Kobro trakk frem blant annet betydningen av likeverdige relasjoner for å få til samskaping i tillegg at vi trenger arenaer for å kunne fantasere om fremtiden.  

Kommunene fikk samlet mange gode, konstruktive innspill til hva det regionale støtteapparatet kan bidra med i det videre arbeidet. De viktigste stikkordene fra gruppearbeidet framgår av ordskyene (til høyre i artikkelen).

Det regionale støtteapparatet består av KS i Vestfold og Telemark, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Se hvem disse er på bildet under i artikkelen.

Kontaktperson for det regionale støtteapparatet er seniorrådgiver Cathrine Hefte hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, se kontaktopplysninger over. 

Vi ønsker at hver kommune har en egen kontaktperson for Leve hele livet-reformen. Navn på kontaktpersonen kan sendes på e-post til Cathrine Hefte. 

 

Merethe Taang, KS

Merethe Taang, KS

Lars U. Kobro, Universitetet i Sør-Øst Norge

Lars U. Kobro

Kathrine Cappelen

Kathrine Cappelen

Mingling i pausen

Mat og prat

Utviklingsverksted 0

Utviklingsverksted 0

Utviklingsverksted

Utviklingsverksted

Utviklingsverksted 1

Utviklingsverksted 1

Utviklingsverksted 2

Utviklingsverksted 2

Utviklingsverksted 3

Utviklingsverksted 3

Utviklingsverksted 4

Utviklingsverksted 4

Cathrine Hefte oppsummerer og viser frem stikkordene som kom frem i gruppearbeidet

Oppsummering

Støtteapparatet fra venstre; Ida Eide Johansen, USHT Vestfold, Marit Skraastad, USHT Telemark, Merethe Taang, KS, Cathrine Hefte og Randi Askjer, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Støtteapparatet fra venstre; Ida Eide Johansen, USHT Vestfold, Marit Skraastad, USHT Telemark, Merethe Taang, KS, Cathrine Hefte og Randi Askjer, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark