Tilskudd kommunalt rusarbeid 2020

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid kap. 765 post 62 for 2020. Søknad- og rapporteringsfrist til Fylkesmannen er 1. mars 2020.

Lenke til kunngjøringen finner dere i høyre marg. Her finner dere også lenke til Fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no

Andre henvendelser knyttet til ordningen rettes til kontaktperson Olav Øyasæter.