Erfaringskonferanse - Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser?

Helsetilsynet og de regionale helseforetakene arrangerer konferansen  den 25. november 2019 kl 10.00 - 15.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Meld deg på senest 1. oktober.

Konferansen tar for seg erfaringer fra oppfølgingen av det landsommattende tilsynet med tjenester til ROP-pasienter, erfaringer fra oppfølgingen av varsler etter alvorlige hendelser og tjenestene sett i lys av bruker- og pårørendeerfaringer.

Målet med konferansen er å dele erfaringer som kan bidra til å styrke tjenestetilbudet.

Statens helsetilsyn dekker konferanseutgifter for alle påmeldte deltakere som møter på konferansen.

Reiseutgifter og eventuelle overnattinger organiseres og dekkes av den enkelte deltaker.