Elever kan få tospråklig opplæring i fag på nett

Elever kan få tospråklig fagopplæring på nett i sanntid. Kommuner som ikke klarer å tilby tospråklig fagopplæring i arabisk, somali og tigrinja kan søke om sanntidsopplæring gitt av nettlærere.

Det nettbaserte tilbudet skal være et supplement til undervisning, og gjelder for skoler i distriktene som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Hvem kan få tospråklig opplæring i fag over nett?

  • Tilbudet skal gjelde fra høsten 2020.
  • Kommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere, men ikke klart det i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklig lærer i.
  • For at kommunen skal kunne bli med, må elever i 8. og/eller 9. trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring delta. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring og/eller deltakere i grunnskole for voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område (kommune) delta.
  • Kommunen må være Feide-kommune.
  • Kommunene må søke om å få benytte ordningen denne våren, og betale en egenandel.

 

Dersom skolen, kommunen eller fylkeskommunen vil vite mer om ordningen og få informasjon om deltakelse skoleåret 2020/2021, kan de fylle ut dette nettskjemaet.