Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Utdanningsdirektoratet har laget en kompetansepakke med opplæringsmateriellet som skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Utdanningsdirektoratet anbefaler alle å gjennomføre introduksjonsmodulen før dere starter arbeidet med den første hovedmodulen, «Overordnet del - verdiløftet i praksis». 

Introduksjonsmodulen er nå tilgjengelig på Udir sine sider via nettsiden for kompetansepakken.

Det er skoleeier eller skoleleder som avgjør om skolen skal benytte seg av kompetansepakken, og som skal organisere arbeidet med modulene.

Skolene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov. Kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling.  

Fagmiljø som samarbeider med og støtter skoleeier og skoler i deres utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Støtte

I forbindelse med innføringen av ny læreplan skal lokalt UH støtte kommunene og regionene. For Vestfold og Telemark er USN (Universitetet i Sørøst -Norge) lokalt UH. De skiller mellom støtte underveis i arbeidet med kompetansepakkene fra UDIR og støtte som supplerer kompetansepakkene.

Innholdet til de fem hovedmodulene er under arbeid. Oversikt over modulene:

  • Modul 1 «Overordnet del – verdiløftet i praksis»:Om fremtidens kompetansebehov, skolens formål og overordnet del. Tilgjengelig fra 1. november 2019.
  • Modul 2 «Læreplaner for fag»: Hvordan forstå kompetanse i læreplanene, tekstene i «Om faget», kompetansemål og vurdering som fremmer utvikling av elevenes kompetanse. Tilgjengelig fra midten av desember 2019.  
  • Modul 3 «Dybdelæring»: Bakgrunn for og forståelse av begrepet, dybdelæring og vurderingspraksis. Hvordan lære å lære. Tilgjengelig fra 1. desember 2019.  
  • Modul 4 «Tverrfaglige tema»: De tre tverrfaglige temaene i overordnet del, hva arbeidet med tverrfaglige temaer innebærer for skolen, og tverrfaglig samarbeid i profesjonsfelleskapet. Tilgjengelig fra 1. desember 2019.  
  • Modul 5 «Profesjonsfelleskapet»: Hva kreves i det videre arbeidet med læreplanene og hvordan kan dere videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen? Tilgjengelig fra 1. mars 2020. 

Tilgang til kompetansepakken

Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for ledere og eiere av alle grunnskoler og videregående skoler, og deres personale. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

For å tilgang til støttemateriellet for de nye læreplanene, må FEIDE-ansvarlig åpne for tjenesten «Unit Kompetanseportal» i kunde.feide.no

Logg på med FEIDE på kompetanse.udir.no for å komme i gang.