En skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris

Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Hennes Majestet Dronningen. Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Fylkesmannen har nominert Stigeråsen skole i Skien til Dronning Sonjas skolepris 2019.

Skolen går derfor videre i den landsomfattende konkurransen om å være best i landet på å praktisere likeverd og inkludering i skolehverdagen.

Kriteriene for å søke om prisen er blant annet at skolen:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Vi ønsker skolen lykke til videre i konkurransen!