Nesseby kommune -tilsyn etter barnehageloven

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager, jf. barnehageloven §§ 8 og 16.

Vi har varslet tilsyn med Nesseby kommune som barnehagemyndighet.

Dato:
3. mars 2020
Stad:
Nesseby kommune
Ansvarleg:
Oppvekst- og barnevernsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Nesseby kommune

Kontaktpersonar