Tilskudd til sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapene

Målet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet kan ha en felles sekretariatsfunksjon.

Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser). 

Det er opprettet en temaside for helsefellesskap på helsedirektoratets nettside :
https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap. Her ligger også informasjonen om tilskuddet. 

Siden vil bli bygget ut med flere ressurser etter hvert.

 

 

Legg til i eigen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene som tilhører et helsefellesskap.
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søkje:
Kommuner