Stengte snøskuterløyper i Troms og Finnmark

Per 30. april er 26 skuterløyper i Troms og Finnmark helt eller delvis stengt og tre områder stengt for motorferdsel av hensyn til rein. Her finner du oversikten. (Oppdateres). 

En rekke snøskuterløyper er stengt på grunn av sårbar rein. Tre områder i Karlsøy, Nesseby og Kautokeino kommuner er også stengt for motorferdsel. 

I Nord-Troms og Finnmark kan Fylkesmannen stenge snøskuterløyper på kort varsel. Vi regner med at det fortsatt vil bli stengt flere løyper i perioden frem til 4. mai. Simlene tåler svært lite forstyrrelser nå på slutten av drektighetsperioden og frem mot kalvingen som starter i begynnelsen av mai. 

Under Motorferdsel publiserer vi alle vedtak om stengning og åpning av løyper.

Dette er oversikten per 30. april: 

Klikk på lenkene for å se vedtak og laste ned kart. 

Alta:

Karasjok:

Karlsøy: 

Kautokeino: 

Kåfjord: 

Lebesby:

Nesseby: 

Nordkapp:

Porsanger:

Tana: 

Dispensasjoner opphevet

Alle dispensasjoner som er gitt med utgangspunkt i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet.

Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

Sårbar rein og beitekrise

Det er på grunn av sårbar rein og beitekrisen at Fylkesmannen har vedtatt motorferdselforbud.

Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Simlene står nå i fare for å abortere dersom de forstyrres. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter og hvor det er mulig å tilleggsfôre. Vi ber alle om å være varsomme og vise hensyn til reinen.

Les mer om dette her: - Alvorlig krise for reinsdyra

Les reinvettreglene her: Reinvettreglene på Fylkesmannens Facebookside