Samling for faglig ansvarlige for tjenestetilbud til personer med utviklingshemming i Finnmark

Dato:
3. desember 2019 13:00 - 4. desember 2019 14:45
Stad:
Thon Hotell Alta
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark / NAKU
Målgruppe:
Kommunene i Finnmark
Påmeldingsfrist:
01.11.2019 23:59:00

Fylkesmannen vil sammen med det nasjonale kompetansesenteret om utviklingshemming (NAKU) invitere kommunene i Finnmark til samling for faglig ansvarlige for tjenestetilbud til personer med utviklingshemming.

Fylkesmannen dekker en overnatting og alle måltider. Ved stor påmelding må vi avgrense antall deltakere.

Påmelding nederst på siden, frist 01.11.2019.

Program

3.desember

13.00 | Lunsj

  • Presentasjon og kommunedialog
  • Informasjon fra Fylkesmannen
  • Faginnlegg

17.00 | Slutt for dagen

19.00 | Middag

4.desember

08.30 | Fagdag med NAKU, Kim Berge og Cato Brunvand Ellingsen

  • Systematisk fagopplæring i egen oraganisasjon
  • Selvbestemmelse, brukermedvirkning, pårørendemedvirkning
  • Beslutningsstøtte
  • Menneskerettigheter

14.45 | Avslutning

Dato:
3. desember 2019 13:00 - 4. desember 2019 14:45
Stad:
Thon Hotell Alta
Arrangør:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark / NAKU
Målgruppe:
Kommunene i Finnmark
Påmeldingsfrist:
01.11.2019 23:59:00