Nettkurs i databasen Grunnforurensning

Dato:
19. desember 2019 - 23:59
Stad:
Nett
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommunene

Nettkurset tar for seg kommunens rolle i Grunnforurensning og hvordan man praktisk registrerer lokaliteter i fagsystemet. Alle som jobber med grunnforurensning kan ta kurset fram til 19. desember.

Nettkurs i fagsystemet Grunnforurensning

Databasen Grunnforurensning

Grunnforurensning er et fagsystem med informasjon om hvor det er mistanke om eller påvist forurensing i grunnen i Norge. I forurensningsforskriften § 2-9 stilles det krav til kommunens registreringer i databasen.

Registrere i Grunnforurensing

Dersom alle gjennomfører plikten sin med registrering, vedlikehold og oppdateringer i Grunnforurensning, vil fagsystemet i enda større grad enn i dag, fungere som en god informasjonskilde om forurensning i grunnen. Dette er svært viktig informasjon for blant annet grunneiere, kjøpere og selgere av eiendom.

Dato:
19. desember 2019 - 23:59
Stad:
Nett
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Kommunene