Kommuneøkonomi


07.10.2020

Statsbudsjettet og kommuneøkonomien 2021

I forslag til statsbudsjett for 2021, vil Regjeringen øke de frie inntektene til kommunene i Troms og Finnmark med 448 millioner kroner totalt. 15 kommuner får økte inntekter. Vår oppsummering finner du her. 

13.05.2020

Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Regjeringen har lagt opp til en vekst i frie inntekter til kommunene i 2021 på mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner.

23.03.2020

Ekstra skjønnsmidler på grunn av korona

Kommunene i Troms og Finnmark får omtrent 9 millioner kroner ekstra i skjønnsmidler på grunn av situasjonen med koronaviruset.

03.03.2020

Nedgang i folketallet

Folketallet i Troms og Finnmark sank med 1013 innbyggere i 2019. I Norge økte det med 39 368 personer i samme periode.  

27.11.2019

Nedgang i folketallet

De tre nordligste fylkene har hatt størst tilbakegang i folketallet hittil i år. Mens folketallet i Oslo og Akershus har hatt størst vekst. For landet samlet er veksten så langt i år 0,5 %.

Datoer for kommunenes KOSTRA-rapportering

Kommunene, interkommunale selskap og kommunale foretak skal rapportere elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 17. februar 2020.

07.10.2019

Statsbudsjettet 2020

I forslaget til statsbudsjett 2020 foreslår regjeringen 330,3 millioner kroner mer i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark.

Nedgang i folketallet i Troms og Finnmark i 2. kvartal 2019

Alle de 3 nordligste fylkene har hatt tilbakegang i folketallet første halvår 2019 (1. og 2. kvartal sett under ett). Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus og Oslo.

15.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Regjeringen har foreslått en økning i frie inntekter til kommunene i 2020.

Havbruksfond gir gode resultater

Foreløpige KOSTRA-tall viser at det har vært relativt gode netto driftsresultater for de fleste kommunene i Troms og Finnmark i 2018.

Fleire nyhende