Oppdrag selvbestemmelse

Vergemål er en frivillig ordning.

Vergemålet er en frivillig ordning og skal ikke oppleves som tvang. En verges skal gi beslutningsstøtte og skal ta avgjørelser i samråd med den som har en verge.

 

Vergehavere som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger har fått tilsendt et brev i februar 2019. I brevet er det vist til at både vergen og Fylkesmannen kan bistå vergehaver med råd og veiledning. Hvis du ikke vil ha verge, kan du gi beskjd til oss om dette. Hvis du har mottatt et slikt brev og du ønsker å snakke med en saksbehandler kan du ringe oss på 22 00 35 55. Fristen for å svare på brevet er 1. mars 2019.

 

Det er laget en film om hva vergemål for voksne er, hva vergen kan hjelpe deg med og hvordan en person med verge kan oppheve vergemålet. Ønsker du å se filmen, finner du den på høyre side.