Representanter for enslige mindreårige asylsøkere

På denne siden har vi samlet informasjon spesielt til deg som er representant for enslige mindreårige asylsøkere.

Vi har opprettet en egen e-postadresse der du kan sende spørsmål knyttet til informasjonen på disse sidene.

Ved nyttår 2019 fikk vi som nytt embete også nye nettsider. Vi jobber med å få på plass all informasjon på disse nye sidene og beklager dersom du ikke finner det du har behov for.