Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Avdelingen prioriterer sakene etter de føringer vi har fra våre overordnede instanser. Det som avgjør hvor lang tid det tar å behandle sakstypen avhenger blant annet av totalt antall saker og hvilke andre oppgaver vi har, herunder å besvare henvendelser fra publikum.

Det du kan gjøre for at din sak skal behandles raskere, er å lese eventuelle brev vi har sendt deg. Videre kan du lese våre informasjonsskriv. Hvis du har sendt inn mangelfull informasjon, oppfordres du til å sende øvrige dokumenter så fort som mulig.

Vi har stor forståelse for at du lurer på når vi skal behandle saken din. Vi oppfordrer deg likevel til å ikke kontakte oss dersom fristen nedenfor ikke er overskredet. All arbeidstid vi bruker på å sjekke saken din, vil vi heller bruke på å behandle saker raskere.

Oversikt over saksbehandlingstiden

Hva

Du kan regne med svar på saken innen følgende tid etter vi mottok søknaden.

Opprett, endre eller oppheve vergemål, jf. vergemålsloven §§ 20 og 63 

 4 måneder

Bytte av verge, voksen vergehaver

 4 måneder

Saker hvor fylkesmannen skal samtykke til disposisjoner for eksempel: vergemålsloven § 11, 39, 40, 42,43

 6 måneder

Oppnevning av verge til mindreårige uten en fungerende verge.

4 måneder

Oppnevning av midlertidig verge ved tilrettelagt avhør eller andre saker hvor barnet er uten foreldre på kjent sted

Behandles så fort saken er godt nok opplyst.

Bruk av kapital

 5 til 6 uker

Godtgjøring

 3 måneder

Alle klager på våre vedtak

 6 måneder

Stadfestelse av ikrafttred fremtidsfullmakt, jf. vergemålsloven § 84

4 måneder

Saken min haster – hva gjør jeg?

Bruk riktig skjema og pass på at du har med all nødvendig informasjon første gang du sender en henvendelse til oss. Med riktig informasjon vil Fylkesmannen kunne behandle saken din raskere. Du finner søknadsskjema på www.vergemal.no.

Hvis du har en sak som er under behandling og mener at den haster kan du sende en skriftlig henvendelse til fmovpost@fylkesmannen.no med begrunnelse for hvorfor saken din bør prioriteres. Du må huske å skrive hvem saken gjelder, hva du venter svar på og hvilke konsekvenser det kan få hvis den ikke blir behandlet raskt. Det er svært sjeldent at vi kan svare på når saken din blir ferdig behandlet dersom du ringer oss.