Åpning av publikumsmottak og nye regler for besøk til vergemålsavdelingen

Fylkesmannen åpner publikumsmottakene i Drammen, Moss og Oslo fra mandag 18. mai 2020.

Åpningstidene vil være mandag til fredag mellom klokken 10.00 og 14.00.

 

Ønsker du et møte med vergemålsavdelingen?

Hvis du ønsker å snakke med en saksbehandler eller ønsker et møte med en ansatt må du ringe, sende e-post eller sikker melding til oss. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Hvis du kommer til publikumsmottak og ønsker kontakt med en av våre saksbehandlere må du henvende deg i hovedresepsjonen og oppgi kontaktinformasjon og hva saken gjelder. Resepsjonen vil deretter ta kontakt med vår avdeling. Saksbehandler vil i første omgang ringe deg eller sende deg en e-post. Dersom det er aktuelt, kan dere avtale et møte.

Dokumenter for påtegning

Du kan levere inn dokumenter for påtegning i hovedresepsjonen på alle våre 3 kontorsteder. Dersom du leverer dem innen 10.30 vil de være klare for henting neste virkedag. Dokumenter som leveres etter denne fristen vil være klare for henting to virkedager etter levering.

Ved levering av dokumenter til hovedresepsjonen er det viktig at du oppgir kontaktinformasjon og på hvilken måte du vil ha dem returnert. Du kan også sende dokumentene inn med ordinær post.

Dersom du ønsker dokumentene tilsendt etter påtegning, må du legge ved returadresse.

Vergemålsavdelingen reduserer åpningstid på telefonen fra 1. juli til og med 14 august 2020.

På grunn av ferieavvikling vil det være reduserte åpningstider på telefonen i denne perioden. Vi beklager den ulempen det medfører. Du kan kontakte oss som nevnt ovenfor.

Åpningstidene vil være som følger:

Klokken 11.30 - 13.30 mandag, tirsdag og torsdag.

Onsdag og fredag vil telefonen være stengt.

Våre åpningstider i dag, finner du her. Denne siden vil bli oppdatert med sommertider fra 01.07.2020.