Tilsyn med Drammen kommune som barnehagemyndighet

Temaet er barnehageloven §§ 8 og 16

Dato:
21. mars 2019 08:00 - 17:00
Stad:
Drammen kommune
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndighet

Kontaktpersonar