Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Det utlyses nå en 2 tildelingsrunde. Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

 Målgruppe for ordningen er voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Du finner  mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema på Helsedirektoratets sider.

 

Frist for å søke 2. tildelingsrunde er 20 august 2020

 

 

 

Søknadsfrist:
20.08.2020 23:00:00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kven kan søkje:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
01.03.2021 23:59:00

Kontaktpersonar