Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Det utlyses nå en 2. tildelingsrunde på denne ordningen. Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Kommuner og helseforetak kan søke om tilskuddet. 

Lenke til mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema finner du til høyre på siden på Helsedirektoratets sider.

Frist for søknad er 20. august 2020

Søknadsfrist:
20.08.2020 23:00:00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kven kan søkje:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
01.03.2021 00:00:00

Kontaktpersonar