Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig/sammensatt oppfølging gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Kommuner og helseforetak kan søke om tilskuddet.

Lenke til mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema finner du til høyre på siden på Helsedirektoratets sider. Søknaden sendes digital med e post  til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

For virksomheter som mottok tilskudd i 2019, er fristen for rapportering 1. mars, og revisorattestert regnskap skal sendes innen 31. mars.

Søknadsfrist:
01.03.2020 00:00:00
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kven kan søkje:
Kommuner, Statlige foretak (f. eks. RHF/HF). Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
01.03.2020 00:00:00

Kontaktpersonar