Rovviltnemnder

Hver rovviltregion har en egen rovviltnemnd som består av politikere fra fylkesting og byråd (Oslo). De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør rovviltregion 4, mens Buskerud er en del av rovviltregion 2 hvor også Vestfold, Telemark og Aust-Agder inngår. Fylkesmannen i Oslo og Viken er sekretariat for nemndene for begge regionene. 

Du kan lese mer om rovviltnemndene på deres egne nettsider, og se forvaltningsplaner for rovviltregionene, møteinnkalling og møteprotokoller med mer: