Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en felles betegnelse for en rekke tilskuddsordninger, som foretak i jordbruket kan søke om. Det er felles søknadsskjema for alle tilskuddsordningene under produksjonstilskudd. I tillegg søker man om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i samme søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Produksjonstilskudd omfatter følgende tilskuddsordninger

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd for husdyr
 • Tilskudd for dyr på beite
 • Tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge

Elektronisk søknad

Det er felles søknadsskjema for alle tilskuddsordningene under produksjonstilskudd. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Informasjon om hvordan du søker finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.


26.02.2020

Produksjonstilskudd 2020 - informasjon til søkere

Søknad om produksjonstilskudd kan leveres i perioden 1.–15. mars (del 1) og 1.–15. oktober (del 2). Søknadsomgangen i mars er kun aktuell for husdyrprodusenter.