Erstatning

Landbruksforetak kan søke erstatning etter avlingssvikt som skyldes klimatiske forhold.

 

Husk å ta kontakt med kommunen så fort du har mistanke om at det kan bli avlingssvikt. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at avlingssvikten skyldes klima.

Les mer om ordningen på Landbruksdirekoratets nettsider.

Fristen for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober. Du søker elektronisk via Altinn.