Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler

Alle som vil kjøpe og bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder i 10 år fra avlagt prøve.

For å få autorisasjonsbevis er det ikke nok å gjennomføre autorisasjonskurs og bestå eksamen. I tillegg må du være over 18 år og kunne dokumentere yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. Les mer om hvilke yrkesgrupper som kan få autorisasjon for bruk av plantevernmidler hos Mattilsynet.

Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang består av et teoretisk kurs, en obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave. Les mer om autorisasjonskurs plantervern hos Mattilsynet.


Tradisjonelt klasseromskurs eller nettkurs?

Både førstegangskurset og fornyingskurset kan du ta som tradisjonelle kurs med klasseromsundervisning - se kursoversikt nedenfor.

Fornyingskurset kan du også ta på nettet. Les mer om nettbasert autorisasjonskurs hos Mattilsynet.
Mattilsynet jobber med en et nettbasert førstegangskurs, som vil bli lansert i løpet av 2019. Mer informasjon om dette kommer.


Kurs vårsemesteret 2019
Tabellen oppdateres etterhvert som kursene settes opp. Klikk på kursarrangør for mer informasjon om kursene og påmelding.

Kurstype Oppstart Sted Kursarrangør
Førstegangskurs 6. februar Hvam NLR Øst
Førstegangskurs 28. februar Huggenes, Rygge NLR Øst
Fornyingskurs 27. februar Huggenes, Rygge NLR Øst
Fornyingskurs 6. mars Hvam NLR Øst
Fornyings+førstegangskurs 8. mars Brandval NLR Øst
Førstegangskurs (grøntanlegg) 14. mars Drammen SOA
Fornying (grøntanlegg) 19. mars Drammen SOA
Fornyings+førstegangskurs 29. mars Buskerud vgs NLR Østafjells
Fornyings+førstegangskurs 24. april Felleskjøpet, Gol NLR Østafjells
Førstegangskurs (grøntanlegg) 25. april Drammen SOA
Fornyings+førstegangskurs 6. november Felleskjøpet, Kongsberg NLR Østafjells