Grønn Gjødsel i Rakkestad er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019

Grønn Gjødsel, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019.
Grønn Gjødsel, vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019. (Foto: Nina Glomsrud Saxrud, Fylkesmannen i Oslo og Viken )

Grønn Gjødsel har gjort et miljøproblem til en viktig ressurs ved å bruke restavfall fra fjørfeproduksjonen og fiskeslam til naturgjødsel.

Bedriftsutviklingsprisen deles ut av Innovasjon Norge. Fylkesmannens landbruksavdeling sitter i juryen sammen med fylkeskommunen og landbrukets fagorganisasjoner.

Les mer om Grønn Gjødsel og omtale av prisvinneren på Innovasjon Norge sine nettsider.