Seminar om karbonbinding i jord

Dato:
25. februar 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Statens Hus, Grønland 32 Drammen
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Faglagsledere, Kommunal landbruksforvaltning, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, FMOV landbruksavdeling, FMOV Miljøvernavdeling, NIBIO, NLR sentralt, NLR Østafjells Jordkarbonprosjekt og aktive praktikere som har fokus på karbonfangst og oppbygging av humus.
Påmeldingsfrist:
21.02.2019 23:59:00

Dagsseminar om karbonbinding i jord med fokus på bærekraft og klima. Vi får besøk av Gerald Dunst fra Østerrike, en svært dyktig foredragsholder med mye erfaring og kunnskap om emnet karbonbinding i jord.

Gerald Dunst fra Ökoregion Kaindorf kommer og holder seminar for oss, om hvordan de i sin region har organisert og lyktes med å starte arbeidet med å øke karboninnholdet i dyrka jorda både med hensyn til klima og jordfruktbarhet.

Gerald Dunst

Gerald Dunst er en svært dyktig foredragsholder med mye erfaring og kunnskap om emnet karbonbinding i jord. Foredraget vil være på engelsk, men vi skal sørge for at det er mulig å stille spørsmål på norsk!

På nettsiden til Ökoregion Kaindorf kan du lese mer om hvordan de driver i praksis!

Program

0930 – 1000: Kaffe/te og rundstykker
1000 – 1010: Velkommen og innledning v/ Otto Galleberg, seksjonssjef
                     Jordbruk og mat hos Fylkesmannen i Oslo og Viken
1010 – 1015: Anders Næss introduserer Gerald Dunst
1015 – 1230: Gerald Dunst foredrar om Humusprosjektet i Økoregion Kaindorf

Tema i foredraget vil være:

  • Introduksjon til Økoregion Kaindorf – økologisk kretsløpsøkonomi i praksis
  • Presentasjon av Humusprosjektet spesielt: målsetting og organisering
  • Hvordan definere humus – status for humusforskningen i dag
  • Hvordan måle og premiere økning i humus – CO2 lagring i matjordlaget
  • Karbonlagring i jord. Aktiv versus passiv karbonlagring
  • Erfaringer omkring metoder i prosjektet for å skape en mer produktiv og fruktbar jord

1230 – 1330: Lunsj

1330 – 1530: Foredraget fortsetter

  • Er det motsetning mellom uttak av avling og karbonlagring
  • Hvordan handel med CO2 sertifikater fungerer i praksis
  • Hvordan fastsette mengde og pris for karbonlagring

Spørsmål samler vi opp til slutt! 

 

Seminaret er gratis, men på grunn av servering ber vi om at du melder deg på.

Dato:
25. februar 2019 09:30 - 15:30
Stad:
Statens Hus, Grønland 32 Drammen
Arrangør:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Faglagsledere, Kommunal landbruksforvaltning, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, FMOV landbruksavdeling, FMOV Miljøvernavdeling, NIBIO, NLR sentralt, NLR Østafjells Jordkarbonprosjekt og aktive praktikere som har fokus på karbonfangst og oppbygging av humus.
Påmeldingsfrist:
21.02.2019 23:59:00

Kontaktpersonar

Dokument