Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019

Dato:
31. desember 2019 09:00 - 23:00
Stad:
Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Personer som eier eller leier landbrukseiendom og som har gyldig plantevernautorisasjon.

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer flere kurs første halvår 2019.

Se mer informasjon og kursoversikt her.

Dato:
31. desember 2019 09:00 - 23:00
Stad:
Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Personer som eier eller leier landbrukseiendom og som har gyldig plantevernautorisasjon.