AVLYST Skogfagdag Oslo og Viken VEST

Dato:
3. september 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Blaafarveværket, Modum
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene i Oslo og Viken

Vi planlegger to skogfagdager med samme tema. For kommunene vest for Oslo blir samlingen 3. september. Tema blir bl.a. hogst i kantsoner langs vann og vassdrag.

AVLYST:

Oppdatert 25.08.2020: Grunnet smittevernhensyn er denne samlingen avlyst.

 

Fagsamlingene er planlagt:

  • 3. september for kommunene vest for Oslo: Samlingen blir på Modum (Blaafarveværket)
  • 9. september for kommunene øst for Oslo: Samlingen blir i Indre Østfold (Scandic Brennemoen, Mysen)

Vi planlegger to skogsamlinger med samme tema, slik at vi kan gjennomføre med et deltakerantall som er i tråd med gjeldende smittevernregler. 

Dersom datoen som er satt opp for ditt område ikke passer vil det være mulig å delta på den andre samlingen, men dette må avklares med oss i forkant.  

 

Påmelding:

Påmelding i skjemaet nederst på siden.

Påmeldingsfrist: 24. august

Fylkesmannen dekker kostnadene ved samlingen.

 

Program begge samlinger:

09.00-09.30:

Oppmøte, kaffe

 

09.30-10.15:

  • Presentasjon av hovedtiltakene i ny Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024
  • Innspill fra skognæringen på hvordan vi skal jobbe for å nå målene i planen

 

10.15-11.00:

Evaluering av årets to ekstraordinære tilskuddsordninger. Hva er status for etterspørsel, forbruk og saksbehandling halvveis ut i ordningene?

  • Innspill fra to skogbrukssjefer
  • Åpen runde

 

11.00-12.00:

Lunsj

 

12.00-15.00:

Tema: Hogst i kantsoner langs vann og vassdrag

  • Hva er innenfor regelverk og sertifisering, og hva er ikke? Befaring med eksempler på begge deler
  • Innspill fra skognæringen, naturverninteresser og det offentlige

 

15.00:

Vel hjem!

 

Dato:
3. september 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Blaafarveværket, Modum
Arrangør:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Skogansvarlige i kommunene i Oslo og Viken