Webinar - lov om sosiale tjenester - EØS-borgeres rettigheter

Dato:
27. august 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Online - Microsoft Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle ansatte ved Nav-kontor i Oslo og Viken

EØS-borgeres rettigheter etter sosialtjenesteloven - aktuelle problemstillinger, med eksempler

Webinaret har samme tema og innhold som det vi avholdt 24.06.20. Blant annet temaene vurdering og dokumentasjon av lovlig opphold, og utvalgte oppholdsgrunnlag. Målgruppen er derfor først og fremst for de som ikke fikk deltatt forrige gang.

Det vil bli streamet via Microsoft Teams, det er også mulig å bli med via nettleser. Da det er en begrensning på 250 deltakere samtidig, så må vi ha en påmelding.


HUSK Å FYLLE UT EPOST KORREKT så vi får sendt ut lenken til alle.

Påmelding her Fristen settes til 17.08.20.

Vi sender ut lenken til selve webinaret til de påmeldte en uke før arrangementet.

Vi anslår at arrangementet vil ta ca en time, men setter av litt ekstra tid for eventuelle spørsmål

Praktiske spørsmål rundt påmeldingen kan rettes til Mette Vestby. Kontaktinfo ligger i høyremenyen

Dato:
27. august 2020 09:00 - 10:00
Stad:
Online - Microsoft Teams/nettleser
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Alle ansatte ved Nav-kontor i Oslo og Viken