Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Fylkesmannen skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


04.02.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer fire samlinger med opplæring i arealplanlegging i mars og april. Vi oppfordrer kommunene til å sende aktuelle folkevalgte og ansatte på en lærerik dagssamling.

28.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer fire samlinger med opplæring i arealplanlegging i mars og april. Vi oppfordrer kommunene til å sende aktuelle folkevalgte og ansatte på en lærerik dagssamling.

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Østfold og Folloregionen

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Østfold og Folloregionen vil bli arrangert 25. mars i Ski. 

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene på Romerike og Oslo

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i regionen Romerike og Oslo vil bli arrangert 29. april på Lillestrøm.   

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 19. mars på Gol. 

27.01.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Nedre Buskerud og Akershus Vest

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Nedre Buskerud og Akershus Vest vil bli arrangert 15. april i Drammen. 

14.01.2020

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.

15.11.2019

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

05.11.2019

Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

07.10.2019

Dokumentasjon fra informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2020

Vi inviterer til lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel