Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
25.09.2020

Koronadugnaden må fortsette – hva forventes av kommunene?

Koronapandemien vil trolig vare et godt stykke ut i 2021. Kommunenes håndtering er grunnleggende for å lykkes med å bekjempe smittespredning. Regjeringen har bedt alle landets ordførere om å følge opp TISK-strategien.

23.09.2020

Webinar - kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet - en rettighet

23.09.2020

Sosialseksjonens webinar høsten 2020

Sosialseksjonen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken vil høsten 2020 tilby flere videomøter for ansatte ved Nav-kontorene i våre fylker

23.09.2020

Fylkesmannens spørretime for sosialtjenesten

Fylkesmannen starter opp med jevnlige nettbaserte spørretimer, i tillegg til vår faste veiledningstelefon. Dette er første runde, og vi vil fortløpende legge ut videre arrangementer.

23.09.2020

Webinar - tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Vi vil få høre fra tre av prosjektene i vår region. Fylkesmannen vil også ha innlegg med praktisk informasjon om tilskuddet, samt at det vil være mulighet for å stille spørsmål til ordningen. 

22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.    

21.09.2020

Digital nettverkssamling for ACT/FACT-team i Oslo

I samarbeide med kompetansesenter inviterer Fylkesmannen ansatte i ACT og FACT i Oslo til digital nettverkssamling 15. oktober 2020

17.09.2020

Ekspertgruppe anbefaler risikovurdering før smittevernstiltak

I enkelte kommuner har koronasmitten økt, noe som kan bety strengere smittevernstiltak. Det er dokumentert at barn og unge rammes hardt av pandemitiltakene. Risikovurderinger bør derfor gjøres i forkant av tiltak.

14.09.2020

Handlingsplan mot selvmord

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan for forebygging av selvmord. Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge. Det er en forpliktelse om å jobbe ut fra at vi ikke har noen å miste.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel