I Oslo og Viken ble det i 2018 innvilget 4260 separasjoner

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Fylkesmannen i Østfold innvilget 756 separasjonsbevillinger og 641 skilsmissebevillinger.

Fylkesmannen i Buskerud innvilget 659 separasjonsbevillinger og 527 skilsmissebevillinger.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus innvilget 2845 separasjonsbevillinger og 2400 skilsmissebevillinger. Det er en liten oppgang når det gjelder separasjonsbevillinger, mens antall skilsmisser har gått noe ned.