Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Fylkesmannen er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Fylkesmannen du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. På landsbasis forvaltar vi rundt 72 000 verjemål og finansielle midlar til ein verdi av over 19 milliardar kroner. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

13.01.2020

Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Vi prioriterer sakene etter føringer vi har fått fra våre overordnede instanser. Hvor lang tid det tar å behandle en søknad eller henvendelse avhenger av hvor mange saker vi har til behandling, antall henvendelser fra publikum og andre oppgaver vi er pålagt å behandle.

10.12.2019

Vergemålssaker for personer i Lunner og Jevnaker overføres til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Viken overtar ansvaret fra Fylkesmannen i Innlandet for oppfølgingen av vergemålssakene for personer som bor i disse kommunene.

26.09.2019

Meld deg på vergekurs!

I høst arrangerer vi vergekurs på Gjøvik,  Elverum  og Lillehammer - meld deg på

12.09.2019

Begrenset åpningstid

Fredag 13.09: kontoret er stengt fra kl. 12.00 Mandag 16.09: kontoret er stengt Fra 17.09 har vi ordinære åpningstider.   Telefontid fra kl. 12.00 til kl. 14.30.    

24.06.2019

Telefontid på vergemålsavdelingen fra 1. juli

Det vil bli redusert bemanning på telefon fra 1.juli til 15. august på grunn av ferieavvikling. Telefontiden er fra kl. 12.00 til 14.30 Du kan også nå oss ved å sende en epost til fminpost@fylkesmannen.no Vi har for tiden lang saksbehandlingstid. Vi har et køsystem, og behandler sakene fortløpende.  

15.05.2019

Vergekurset i Kongsvinger er avlyst

Dato: 27.05.2019. Sted: Sentrum videregående skole, Kongsvinger Tidspunkt: 16.00 - 20.00 Påmeldingsfrist: 23.05.2019   PGA. FOR FÅ PÅMELDTE ER KURSET AVLYST !!

03.05.2019

Åpningstid på telefon er fra 2. mai kl. 12.00 til 14.30.

Vi har for tiden en krevende ressurssituasjon og høye restanser. Vi må derfor redusere åpningstid på telefon en tid framover. Dette i et forsøk på å få raskere saksbehandlingstid. Vi håper dette ikke medfører problemer for dere.

27.03.2019

Kurs for verger 8. april 2019

Sted: Strand Hotell Gjøvik Tidspunkt:  kl. 17.00 - 21.00   Påmeldingsfrist 4. april 2019.  

04.02.2019

Gjennomgang av saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje

Det sendes i disse dager ut brev til alle personer som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger. I brevet gis det informasjon om hvordan vergemålet kan oppheves dersom det er ønskelig.

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.30.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: fminpost@fylkesmannen.no

Kontaktpersoner:

Bernhard A. Caspari, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Aud Helen Hølmen

Berit Midthus

Berit Strand-Larsen

Edith Maria Smith

Hanne Kristin Bratlie

Heidi Syverstad

Ingebjørg Gaukerud

Maj C Stenersen Lund

Maren Oftedal

Marit Kolstad

Nina Martinsen

Nina Nordhagen

Rannveig Volla

Renate Svare

Unni Culina