Krisehandtering og samordning

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Fylkesmannen kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Fylkesmannen samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Fylkesmannen og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere Fylkesmannens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Fylkesmannen mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


10.05.2019

Skype-møte med 48 kommuner samtidig? Ingen problem!

Referat fra Skype-møte mellom Fylkesmannen i Innlandet, de 48 kommunene i Innlandet og de 22 brannsjefene i Innlandet.

21.05.2019

Varsel om fare for styrtregn i Oppland - Oransje nivå

Torsdag ettermiddag ble farenivået oppgradert fra gult til oransje, det nest øverste nivået.

05.06.2019

Varsel om fare for svært kraftige regnbyger Østafjells - oransje nivå

Det er sendt ut et varsel for hendelsen "Svært kraftige regnbyger Østafjells " fra Meteorologisk institutt. Varselet gjelder for hele Innlandet.

05.08.2019

Varsel om fare for kraftige regnbyger i Innlandet - Oransje nivå

MET melder om fare for kraftige regnbyger i Innlandet mandag ettermiddag og kveld. Det er usikkert hvor bygene treffer, men der de treffer er de forventet å kunne ha oransje farenivå.

07.10.2019

Ny abonnementsløysing for naturfarevarsel

Den nye abonnementsløysinga for farevarsel frå varsom.no innheld varsel om alle landbaserte varsel frå Norges Vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt (MET).  I tillegg til flaum og skred gjeld dei nye varsla regnbyger, vindkast, skogbrannfare osv.

18.10.2019

Fylkesbereskapsrådet øvde på pandemi

Vi lever i en tid hvor mye skjer. Det er viktig å ha fokus på det utenkelige og ha planer for å håndtere situasjoner som kan oppstå. Det er også viktig å øve og det har fylkesberedskapsrådet gjort.

23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet arbeider nå med å forberede hvordan helsetjenesten skal kunne håndtere situasjonen dersom det nye coronaviruset kommer til Norge. 

31.01.2020

Kommunene ble orientert om Coronavirus

Mange kommuner deltok på møte for å få siste informasjon om situasjonen rundt Coronaviruset. Nå bør kommunene benytte anledningen til å gå igjennom planverket sitt.

02.06.2020

Varsel om fare for flom i øvre deler av Østerdalen - Oransje nivå

Varsom.no melder om fare for flom i øvre deler av Østerdalen. Årsaken er intens regn (bygenedbør) og snøsmelting.

17.06.2020

Varsel om flomfare, oransje nivå for nedre del av Ottadalen

Varsom.no melder om fare for flom i nedre del av Ottadalen. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i Otta. 

Fleire nyhende