Sikkerhet

Illustrasjonsbilde - Sikkerhet
Illustrasjonsbilde - Sikkerhet (Foto: Pixabay)

Sikkerhet omfatter blant annet informasjonssikkerhet, objektsikkerhet, personellsikkerhet, industrivern og sikkerhetsadministrasjon.

Definisjon

Med sikkerhet menes her sikring. Formålet med sikringstiltak er å beskytte verdier (liv og helse, gjenstander, penger, omdømme, operativevne, med mer) mot en trusselaktør som, gjennom en aktiv handling, forsøker å overta, endre eller ødelegge disse verdiene.